Algebra

Algebra je jeden ze základních matematických oborů, který se zabývá především abstrakcí (pojmů a vlastností) elementárních matematických objektů (jako jsou čísla, polynomy, matice apod.).

V matematice se v různých oblastech opakovaně objevují objekty, které mají podobnou strukturu, přestože jsou na první pohled zcela odlišné. Pomáhá nám abstrahovat entity od nedůležitých detailů. Můžeme vyměnit kus kódu na jiný s lepším výkonem, aniž bychom riskovali chyby, protože algebra nás ujišťuje, že oba jsou ekvivalentní. Algebra je rozsáhlý obor, který se dále dělí menší oblasti. Některým z nich věnujeme speciální sekci.

O Algebře

Copy Link

Elementární algebra

Copy Link

Základy algebry, jako jsou čísla, aritmetika a operace s nimi.

Abstraktní algebra

Copy Link

Zabývá se abstraktními matematickými koncepty, jako algebraitské struktury (grupy, komutativní úseky a kruhy, ...). Algebraitské struktury se obvykle skládají ze dvou ingrediencí: základní množiny a operace