Proč se učit lineární algebru

@andrea@andrea

Lineární algebra poskytuje širokou škálu nástrojů pro řešení matematických problémů v mnoha různých oborech. To zní až moc obecně, ale je to tak 😅. Výčet konkrétních oblastí by byl nesmírně dlouhý, proto si několik aplikací z IT nechápe až na konec článku. Není divu, že se lineární algebra vyučuje skoro na všech technických, ekonomických a matematických školách. Často ji studenti nazývají jen "lingebra".

Umět řešit lineární rovnici se považuje za základní znalost, která se učí již na základní škole. Naučili jsme se takřka mechanicky řešit několika algebraickými postupy soustavy lineárních rovnic. Příjemná vlastnost soustav lineárních rovnic je jejich řešitelnost.
Nicméně i když se během kariery potkáme s mnoha technickými problémy, které nejsou soustavami lineárních rovnic řešitelné. Řadu těchto problémů můžeme aproximovat soustavou lineárních rovnic.

V lineární algebře pracujeme predevším s dvěma objekty, kterými jsou vektory a matice.

Kde lineární algebru uplatníme.

Kde všude se vrámci informatiky potkáme s lineární algebrou? Aplikovaná lineární algebra se využívá např. v přírodních vědách, sociálních vědách (hlavně ekonomii a sociologii), fyzice nebo archeologii.

Analýza dat, zpracování dat a big data

Vstupní data reálných problémů jsou často v maticové formě. Umět pracovat s maticemi a rozuměti jim je zásadní schopnost i z ryze praktického hlediska.

Strojové učení

Ekonomie

Grafika a počítačové vidění

Protože na řadu problémů v linární algebře můžeme nahlížet současně algebraitsky i geometicky. Kdykoliv máte obraz, který je sestavený z bodů, useček a geometrických objektů najdete v lineární algebře efektivní metodu na řešení geometrických problémů.

Hardware

Vyhledávače