Matematika pro programátory

Matematika nám pomáhá

  • Rozvíjet analytické a abstraktní myšlení. Odprostit se od snadno představitelných konkrétních příkladů, k pochopení pojmů na abstraktní úrovni a porozumění obecným vztahům a zákonitostem.
  • Zlepšuje představivost, tříbí argumentační a vyjadřovací schopnosti.

Základy

Několik základních témat a matematických pojmů, bez kterých se v programování neobejdete a které byste měli mít zažité. Z těchto pojmů jsou pak budovány další složitější koncepty. Setkali jste se s nimi pravděpodobně na střední škole.

Číselné množiny

Začátečník

Funkce

Začátečník

Množiny

Začátečník

Relace

ZačátečníkMatematická struktura

Kartezský součin

MnožinyZačátečník

Zobrazení

Začátečník

Posloupnost

Zobrazení

Množiny

Funkce

Co je funkce?

Inverzní funkce

Teorie grafů

Teorie grafů je obor diskrétní matematiky. Slovo graf se v matematice používá ve dvou zcela odlišných významech. Prvním z nich je graf funkce, tj. grafické vyjádření průběhu nějaké matematické funcke. Druhý význam je soustava bodů, které mohou být navzájem propojeny.

Cestování grafem

Teorie grafů

Souvislý graf

Teorie grafůCesta

Graf

Teorie grafůDiskrétní matematika

Kostra grafu

Teorie grafů

Stupeň vrcholu

Teorie grafů

Strom

Teorie grafů

Matematická analýza

Bolzano-Cauchy kritérium

Matematická analýza

Derivace elementarních funkcí

Matematická analýza

Rozšířená reálná osa

Matematická analýza

Integrál

Matematická analýza

Limita funkce

Matematická analýza

Limita posloupnosti

Matematická analýza

Limita řady

Matematická analýza

Derivace

Matematická analýza

Ostatní

If people do not believe that mathematics is simple, it is only becausethey do not realize how complicated life is.

John von Neumann

Zajimavé zdroje