Pologrupa

@andrea@andrea

"Pologrupa" je český termín, který v angličtině znamená "semigroup". Pologrupa je tvořena množinou M a binární operací ◦, která splňuje následující axiomy:

Kratší definice

Pologrupa je grupoid ⟨M, ◦⟩, pro který je operace ◦ asociativní. Formální zápis (∀a, b, c ∈ M)(a ◦ (b ◦ c) = (a ◦ b) ◦ c)

Příklady

Množina všech mocnin

Množina s reálným základem x (kde x > 0) a nezápornými celočíselnými exponenty m a n s operací násobení je pologrupa.

xmxn=xm+nx^m\cdot x^n = x^{m+n}

Pro každé dva prvky xmx^m a xnx^n, kde mm a nn jsou nezáporná celá čísla, je xm+nx^{m+n} také prvek této množiny.