Naučte se

Pologrupa

Definice

Pologrupa je grupoid ⟨M, ◦⟩, pro který je operace ◦ asociativní. Formální zápis (∀a, b, c ∈ M)(a ◦ (b ◦ c) = (a ◦ b) ◦ c)

Věty

Pro pologrupy platá následující vztahy $$ x^m\cdot x^n = x^{m+n} $$

$$ (a^m)^n = a^{mn} $$

Související