Těleso

@andrea@andrea

Stručná definice

DEFINICE: Uspořádaná trojice (M, ♡, ○), kde M je množina a 2 operace ♡: M × M → M, ⊕: M × M → M, které mají následující vlastnosti:

Komplexnější definice

Využití

Jedním z nejznámějších těles je těles jsou reálná čísla a komplexní čísla. Těleso reálných čísel má jednotkový prvek 1 a jednotkový prvek 0. Operace sčítání a násobení jsou komutativní, asociativní a distribuční.

Vektorový prostor

Umožňují definovat a řešit různé typy algebraických struktur, jako je například vektory, matice nebo polynomy.

1.u, v ∈ V:uv = vukomutativní zákon

(a, b) ⊕ (c, d) = (a + c, b + d) = (c + a, d + b) = (c, d) ⊕ (a, b)

2.u, v, w ∈ V:(uv) ⊕ w = u ⊕ (vw)asociativní zákon sčítání
((a, b) ⊕ (c, d)) ⊕ (e, f) = (a + c, b + d) ⊕ (e, f) = ((a + c) + e, (b + d) + f) = (a + (c + e), b + (d + f)) = (a, b) ⊕ (c + e, d + f) = (a, b) ⊕ ((c, d) ⊕ (e, f))
3.u ∈ V; ∀α, β ∈ T:α ⊙ (β ⊙ u) = (αβ) ⊙ uasociativní zákon násobení
α ⊙ (β ⊙ (a, b)) = α ⊙ (β·a, β·b) = (α (β·a), α (β·b)) = ((α·β) a, (α·β) b) = (α·β) ⊙ (a, b)
4.u, v ∈ V; ∀α ∈ T:α ⊙ (uv) = (α ⊙ u) ⊕ (α ⊙ v)distributivní zákon pro sčítání vektorů
α ⊙ ((a,b) ⊕ (c,d)) = α ⊙ (a+c, b+d) = α(a+c), α(b+d) = (αa+αc, αb+αd) = (αa, αb) ⊕ (αc, αd) = (α ⊙ (a, b)) ⊕ (α ⊙(c, d))
5.u ∈ V; ∀α, β ∈ T:(α + β) ⊙ u = (α ⊙ u) ⊕ (β ⊙ u)distributivní zákon pro sčítání skalárů
α ⊙ (β ⊙ (a, b)) = α ⊙ (β·a, β·b) = (α (β·a), α (β·b)) = ((α·β) a, (α·β) b) = (α·β) ⊙ (a, b)
6.u ∈ V:1 ⊙ u = uvlastnost neutrálního prvku
1 ⊙ (a, b) = (1a, 1b) = (a, b)
7.∃θ ∈ V, ∀u ∈ V:0 ⊙ u = θexistence nulového prvku
0 ⊙ (a, b) = (0a, 0b) = (0, 0)