Vektor

@andrea@andrea

Vektory jsou užitečné v oblastech fyziky, informatiky a matematiky a proto se často setkáme s následujícímy vektorovými paradigmaty

My budeme vidět vektory matematickým pohledem. Vektory v lineární algebře jsou entity, které se nachází v n-dimensionalním prostoru kterému říkáme vektorovy-prostor. Proto je definujeme jako libovolnou n-tice čísel. Značíme např. (x1,,xn)(x_1, …, x_n). Každý vektor má n souřadnic (koordináty), které určují jeho pozici v prostoru.

Souborem vektorů myslíme uspořádanou n-tici. Řekneme, že M je lineárně závislá (LZ) množina ⇔ existují vektory x1, … , xn ∈ M takové, že soubor (x1, … , xn) je LZ. V opačném případě je množina M LN.