Diofantická rovnice

@andrea@andrea

Diofantická rovnice je polynomiální rovnice, ve které jsou proměnné pouze celočíselní.

Definice

Lineární diofantická rovnice je libovolná rovnice typu ax+by=ca·x + b·y = c s neznámými x,yx,y pro které platí x,y,a,b,cZx, y, a, b, c ∈ ℤ.

Věta o existenci řešení

Lineární diofantická rovnice ax+by=ca·x + b·y = c má alespoň jedno řešení právě tehdy, když gcd(a,b)cgcd(a, b)|c.

Důkaz

⇒: Nechť existují x, y ∈ ℤ taková, že a·x + b·y = c. Protože gcd(a, b) dělí a i b, tak dělí i a·x + b·y, což je c.

⇐: Nechť platí c=k.gcd(a, b). Víme, že lze psát gcd(a, b) = Aa+Bb pro jistá A, B ∈ ℤ, tak že bude c=k.gcd(a, b) = kAa+kBb, tedy celá čísla x=kA, y=kB řeší rovnici a·x + b·y = c.

Věta o konstrukci všech řešení

Nechť a,ba ,b jsou nenulové celá čísla a dvojice (x,y)(x, y) je řešením rovnice ax+by=ca·x + b·y = c. Potom množina všech celočíselných řešení této rovnice je {(x0+(b/gcd(a,b))k,y0(a/gcd(a,b))k):kZ}\{( x_0 + (b/gcd(a,b))·k, y_0 - (a/gcd(a,b))·k): k ∈ ℤ\}

Důkaz

Jsou-li (x, y) i (x0, y0) řešeními, bude platit a·x + b·y = a·x0 + b·y0, tedy a·x - a·x0 = b·y - b·y0.

Vydělením obou stran číslem d = gcd(a, b) dostaneme a/d·(x−x0) = b/d·(y0−y).

Víme ale, že gcd(a/d,b/d) = 1, takže musí platit ad|(y0−y) a bd|(x−x0) neboli (x−x0) = u(b/d) a (y0−y) = v(a/d) pro nějaká celočíselná u, v. Je tedy a/d·u·b/d=a/d·v·b/d, neboli u=v po vykrácení.