Největší společný násobek

@andrea@andrea

Vztah k lcm=ab/gcd(a,b)lcm = a*b/gcd(a, b).

Když dvě čísla a, b vydělím jejich gcd(a,b)gcd(a,b), pak budou tyto čísla nesoudělná.

VĚTA: gcd(a/d,b/d)=1gcd(a/d, b/d) = 1.

VĚTA: gcd(a+cb,b)=gcd(a,b)gcd(a + cb, b) = gcd(a, b) pro libovolné cZc ∈ ℤ

VĚTA: Největší společný dělitel celých nenulových čísel a a b je nejmenší kladná lineární kombinace a a b.

VĚTA: Nechť a, b, c ∈ Z. Jestliže a|bc a čísla a a b jsou nesoudělná (tj. gcd (a, b) = 1), potom a|c.
Pozor, to není to samé jako 6|4*3