Definiční obor

@andrea@andrea

Definiční obor funkce je pojem, pod kterým máme na mysli konkrétní množinu (obvykle čísel), které považujeme za validní vstupní hodnotu pro nějakou konkrétní funkci.

Funkce funguje tak, že každé hodnotě x, dokáže přiřadit právě jednu hodnotu y. Snažíme se zabránit tomu, aby do funkce vstoupily hodnoty, pro které tato funkce není definovaná.

Obecně kdy se snažíme určit definiční obor nějakého předpisu funkce, tak tradiční postup je, že se podíváme na vzorec a přemýšlíme, kde by se něco mohlo pokazit. Tipický vzorec se skládá z elementárních funkcí. Mezi těmito funkcemi pak máme algebraitské operace a také se používá operace skládání. O všech operacích a funkcích ve vzorci bychom měli vědět jak se chovají a jestli nemají nějaké speciální podmínky.

Nejjednodušší situace je u elementárních funkcí, které akceptují všechna reálná čísla jako je např. lineární funkce, mocninné funkce, exponenciální funkce. Msíme si dát pozor na lomené výrazy (lineárně lomené funkce), kde nám ve jmenovateli nesmí vzniknout 0. Dále funkce logaritmus a v některých případech odmocnina jsou vybíravé funkce a akceptují pouze kladná čísla.