Naučte se

Lineární lomená funkce

Lineární lomená funkce je každá funkce f na množině $R−{−\frac{d}{c}}$ vyjádřená ve tvaru

$$y = −\frac{ax+b}{cx+d}$$

Lineární lomená y = 1/x y = a/(x+b) + c

parametr b určuje posun doprava nebo doleva od y parametr c určuje posun nahoru nebo dolů od x

Související