Naučte se

Lineární funkce

Lineární funkce (Graf přímky)

Grafem lineární funkce je přímka. Přímka můžeme taky definovat 2 body. Graf přímé úměrnosti je přímka procházející bodem [0;0].

Předpis

y = ax + b;   a, b ∈ ℝ

a - sklon, čím větší hodnota je, tím je graf strmější.

b - posun přímky po ose y (nahoru/dolu).

Shrnutí

Pokud bod leží na zadané přímce, pak je řešením lineární rovnice.

D(f)
H(f)
Prostá funkce, lichá pro b = 0.
Není omezená ani shora ani zdola
Monotonnost funkce a > 0; rostoucí funkce
a < 0; klesající funkce
Limita $\lim\limits_{x \to +∞} x = +∞ $
$\lim\limits_{x \to -∞} x = -∞ $

Související