Derivace elementarních funkcí

@andrea@andrea

Derivaci funkce ff se můžeme pokoušet počítat ve všech bodech DfD_f. Získáváme tak novou funkci.

Tabulka doposud známých derivací elementárních funkcí.

f(x)f'(x)podmínky
xnnxn-1x ∈ ℝ, n ∈ N0
xnnxn-1x ∈ ℝ{0}, n = −1, −2, …
xαnxα-1x > 0 a α ∈ ℝ

Exponenciální funkce

Derivace přirozené exponenciální funkce exe^x je exe^x. Exponenciální funkce s obecným základem axa^x má derivaci axln(a)a^x\ln(a), kde xR,a>0x ∈ ℝ, a > 0. Více o exponenciální funkce zde

Logaritmus

Derivace logaritmu ln(x)\ln(x) je 1x\frac{1}{x}. loga(x)log_a(x) = 1xlg(a)\frac{1}{x\cdot\lg(a)}. Více o logaritmické funkce zde

Konstantní funkce

Derivace konstantní funkce je rovna 0 v každém bodě. Je-li f(x)=cf(x) = c pro každé xRx ∈ ℝ, pak limxaccxa=limxa0=0\lim\limits_{x \to a} \frac{c − c}{x − a} = \lim\limits_{x \to a} 0 = 0, pro každé aRa ∈ R.

Derivace goniometrických funkcí

Derivace funkce sinx\sin{x} je funkce cosx\cos{x}. Pomocí součtového vzorce pro sin dostáváme

limxasin(x)sin(a)xa==cos(a)\lim\limits_{x \to a} \frac{sin(x) - sin(a)}{x-a} = … = cos(a)

Derivace funkce cosx\cos{x} je funkce sinx−\sin{x}.

limxacos(x)cos(a)xa==sin(a)\lim\limits_{x \to a} \frac{cos(x) - cos(a)}{x-a} = … = -sin(a)

tg(x)1cos2(x)\frac{1}{cos^2(x)}x ≠ π2\frac{π}{2} + kπ, k ∈ Z
cotg(x)1sin2(x)\frac{1}{-sin^2(x)}x ≠ kπ, k ∈ Z
arcsin(x)11x2\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}x ∈ (-1, 1)
arccos(x)11x2-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}x ∈ (-1, 1)
arctg(x)11+x2\frac{1}{1+x^2}x ∈ ℝ
arccotg(x)11+x2-\frac{1}{1+x^2}x ∈ ℝ