Derivace logaritmu

@andrea@andrea

Derivace funkce ln x je funkce 1x\frac{1}{x}, kde x > 0. Tedy pro x>0x > 0 máme rovnost (lnx)=1x(\ln{x})' = \frac{1}{x}.

Odvodili jsme vztah, limx0ln(1+x)x=1\lim\limits_{x \to 0} \frac{ln(1 + x)}{x} = 1.

Podobně jako v předchozím příkladu nyní pro kladné a platí limxaln(xa)xa=limxaln(1+xa1)a(xa1)=1a\lim\limits_{x \to a} \frac{ln(\frac{x}{a})}{x-a} = \lim\limits_{x \to a} \frac{ln(1+\frac{x}{a}-1)}{a(\frac{x}{a}-1)} = \frac{1}{a}.

Poznámka: Všimněte si, že funkce lnx\ln{x} je definovaná na množině (0,+)(0, +∞) a v každém bodě x jejího definičního oboru je její derivace rovna 1/x. Funkce 1/x je ale definována pro všechna nenulová x.