Třída prvku v ekvivalenci

@andrea@andrea

Nechť R je ekvivalence na množině A, potom každý prvek aAa ∈ A nazýváme třídou prvku a v ekvivalenci R podmnožinu

[a]R={aA;ba}[a]_R = \{a ∈ A ; b∼a\}

Např: 4 je třída ekvivalence určená prvkem 0 rovna [0]={4kkZ}[0] = \{4k | k ∈ ℤ\} Podobně [1]={4k+1kZ}[1] = \{4k + 1 | k ∈ Z\}. Vidíme, že takto dostaneme 4 různé třídy ekvivalence, jejichž sjednocení pokrývá všechna celá čísla, [0][1][2][3]=Z[0] ∪ [1] ∪ [2] ∪ [3] = ℤ.

VĚTA

Každá ekvivalence na neprázdné množině X definuje rozklad na této množině a každý rozklad na X definuje ekvivalenci.

DŮKAZ

Nechť R je ekvivalence na množině X. Potom existuje zobrazení f:XXf : X → X takové, že platí R = f ◦ f−1

Nechť X/R = {Xi;iI}\{X^i; i ∈ I\} je rozklad množiny X podle ekvivalence R. V každé třídě XiX^i zvolíme jeden prvek xi jakožto reprezentanta třídy XiX^i. Zobrazení ff bude přiřazovat každému prvku x ∈ X reprezentanta xix^i třídy Xi=[x]RX^i = [x]^R.

Reprezentace ekvivalence pomocí tohoto zobrazení není ovšem minimální

Poznámka: Za zobrazení f jsme mohli vzít i přirozené zobrazení f:XP(X),f(a)=[a]Rf : X → P(X), f(a) = [a]^R.