Naučte se

Kartezský součin

Formální definice

Pro definici relace, potřebujeme nejprve definovat kartézský součin.

Mějme množiny $A_1, A_2, … , A_n$, kde n ≥ 1 pak kartézským součinem rozumíme množinu $$\prod\limits_{i=1}^n A_i = A_1 \times A_2 \times … \times A_n$$ $$= \{(a_1, a_2, … , a_n); a_i \in A_i, i = 1, 2, … , n\}.$$ tedy množinu všech uspořádaných n-tic, jejichž i-té složky jsou prvky z $A_i$.

Využití

Související