Kartezský součin

@andrea@andrea

Formální definice

Pro definici relace, potřebujeme nejprve definovat kartézský součin.

Mějme množiny A1,A2,,AnA_1, A_2, … , A_n, kde n ≥ 1 pak kartézským součinem rozumíme množinu i=1nAi=A1×A2××An\prod\limits_{i=1}^n A_i = A_1 \times A_2 \times … \times A_n ={(a1,a2,,an);aiAi,i=1,2,,n}.= \{(a_1, a_2, … , a_n); a_i \in A_i, i = 1, 2, … , n\}. tedy množinu všech uspořádaných n-tic, jejichž i-té složky jsou prvky z AiA_i.

Využití