Naučte se

Goniometrie

Sinus

y = sin(x)

D(f)
H(f) ⟨-1, 1⟩
Parita Lichá. Není prostá. Zdola omezena -1 a shora 1.
Monotonnost funkce rostoucí na intervalu ⟨-π/2 + 2kπ, π/2 + 2kπ⟩,
klesající na intervalu ⟨π/2 + 2kπ, 3π/2 + 2kπ⟩, k ∈ ℤ
Perioda
Limita $$\lim\limits_{x \to -\infty} \sin{x} = \text{neexistuje}$$ $$\lim\limits_{x \to +\infty} \sin{x} = \text{neexistuje}$$

Cosinus

y = cos x

D(f)
H(f) ⟨-1, 1⟩
Parita Sudá. Není prostá. Zdola omezena -1 a shora 1.
Monotonnost funkce rostoucí na intervalu ⟨-π + 2kπ, 2kπ⟩,
klesající na intervalu ⟨2kπ, π + 2kπ⟩, k ∈ ℤ
Perioda
Limita $$\lim\limits_{x \to -∞} \cos{x} = neexistuje $$ $$\lim\limits_{x \to +∞} \cos{x} = neexistuje $$

Tangens

y = tan(x) = sin(x)/cos(x)

D(f) Uk ∈ ℤ(-π/2 + kπ, π/2 + kπ)
H(f) (-∞, ∞)
Parita Lichá. Není prostá. Není omezená.
Asymptoty: x=π/2+kπ, kεZ
Monotonnost funkce rostoucí na každém z intervalů (-π/2 + kπ, π/2 + kπ), kєZ
Perioda π
Limita $$\lim\limits_{x \to \frac{π}{2}+} \tan{x} = -∞$$ $$\lim\limits_{x \to \frac{π}{2}-} \tan{x} = +∞$$ $$\lim\limits_{x \to \frac{π}{2}} \tan{x} = neexistuje $$

Cotangens

y = cotg(x) = cos(x)/sin(x)

D(f) Uk ∈ ℤ(kπ, (k+1)π)
H(f) (-∞, ∞)
Parita Lichá. Není prostá. Není omezená.
Asymptoty: x=kπ, kεZ
Monotonnost funkce klesající na každém z intervalů (kπ, (k+1)π), kєZ
Perioda π
Limita $$\lim\limits_{x \to \frac{π}{2}+} \cot{x} = \infty$$ $$\lim\limits_{x \to \frac{π}{2}-} \cot{x} = - \infty$$ $$\lim\limits_{x \to \frac{π}{2}} \cot{x} = \text{neexistuje}$$

Související