Rozklad na množině

@andrea@andrea

Pro neprázdnou množinu A nazýváme systém A={Ai;iI}A = \{A_i; i ∈ I\} neprázdných podmnožin množiny AA rozkladem na množině AA, pokud splňuje následující dvě podmínky:

Prvky A, tohoto systému nazýváme třídami rozkladu na množině A

Je li R ekvivalence na X, pak systém tříd aRaX{|a|_R a ∈ X} tvoří rozklad na X. Tento systém tříd nazveme faktorovu množinou množiny X podle ekvivalence R.

Související témata: Matice sousednosti relace, graf