Naučte se

Vztah k lcm = a*b/gcd(a, b).

Když dvě čísla a, b vydělím jejich gcd(a,b), pak budou tyto čísla nesoudělná.

VĚTA: gcd(a/d, b/d) = 1

VĚTA: gcd(a + cb, b) = gcd(a, b) pro libovolné c ∈ ℤ

VĚTA: Největší společný dělitel celých nenulových čísel a a b je nejmenší kladná lineární kombinace a a b.

VĚTA: Nechť a, b, c ∈ Z. Jestliže a|bc a čísla a a b jsou nesoudělná (tj. gcd (a, b) = 1), potom a|c.
Pozor, to není to samé jako 6|4*3

Euklidův Algoritmus

Související