Kvantování

@andrea@andrea

Kvantování nazýváme diskretizaci oboru hodnot signálu. Je to obecně proces ztrátový a nevratný.

Vzdálenost mezi úrovněmi se nazývá kvantizační interval (kvantizační krok). Volíme-li však šířku kvantizačních intervalů o něco větší než je chyba měření ε, pak kvantovaná zpráva bude vyjadřovat stejnou informaci jako její spojitý průběh. Kvantování spojité v čase = vzorkování