Naučte se

Strom

Jde o strukturu, která se skládá z uzlů (nodů), má vždy jeden významný uzel, který se označuje jako kořen stromu (root, r). Do kořene nevede žádná hrana, do každého jiného vrcholu vede přesně jedna hrana.

Tedy každý vrchol, kromě kořene má vždy a pouze jednoho předchůdce (rodiče). Některé vrcholy nemají své následovníky, těmto říkáme listy stromu.

Strom je v teorii grafů definován jako zvláštní případ grafu bez cyklů.

Výška stromu

Množina vrcholů, které jsou ve stejné hloubce, pak nazýváme vrstvou, úrovní nebo levelem. Výškou stromu myslíme celkový počet úrovní stromu.

Je definovana jako délka nejdelší cesty od listu ke kořeni.

Kořenový strom

Do každého vrcholu vede z kořene přesně jedna orientovaná cesta a navíc jsou všechny vrcholy z kořene r orientovaně dostupné.

Hloubka - počet hran v jediné cestě z kořene stromu do vrcholu x.

Aplikace

Rodokmeny, hierarchické vztahy, Datové struktury v programování (binární strom), reprezentace aritmetického výrazu a jednoduchých bezkontextových jazyků.

Související