Naučte se

Stupeň vrcholu

Definice

Počet incidentních hran vrcholu V.
Vrchol je izolovaný, pokud degG(v) = 0;

Značení

Označení pro počet hran obsahující vrchol V.
degG(v), dG(v)


Neorientovaný graf

Stupeň

deg(v) =∣ { {x, y} ∈ E; x=v } ∣.1


Orientovaný graf

Vstupní stupeň (incoming degree)

deg+(v) = ∣{ (x, y) ∈ E; x=v }∣1

Pokud deg+(v) = 0, pak nazýváme vrchol zdroj.

Výstupní stupeň (outgoing degree)

deg-(v) = ∣{ (x, y) ∈ E; y=v }∣1

Pokud deg-G(v) = 0, pak nazýváme vrchol stok.

Stupeň (degree)

Stupeň jako deg(v) = deg-(v) + deg+(v).

Související