Naučte se

Chápat geometrické principy znamená porozumět prostoru kolem nás. Geometrie je základem mnoha technických oborů od architektury, průmyslového designu, strojírenství po počítačovou grafiku a moderní technologie.

Euikleides

Z dochovaných písemností víme, že Euikleides, řecký matematik, který žil kolem roku 300 před naším letopočtem, se ve svém díle Základy (v originále Stoicheia) zabýval geometrií. Toto dílo má celkem třináct kniham a hned v první z nich jsou definovány dodnes používané pojmy jako je bod, přímka(, úsečka - ověřit), úhel, kružnice, rovinný útvar a další.

(Euklidovskeý prostor ?)

Analytický geometrie

Analytická geometrie se zabývá aplikací algebraických metod v geometrii. René Descartes a Pierre de Fermat byli francouzští matematici, kterým vděčíme za rozšíření této disciplíny. [12]

Výpočetní geometrie, (Computational Geometry)

  1. léta 20. stol: vznik výpočetní geometrie. Zabývá se problematikou algoritmů geometrické povahy souvisejících s pořizováním, ukládáním, editací, analýzou či vizualizací prostorových dat (vektorových i rastrových).

Předcházelo tomu Kartografie ⇒ vznik digitální kartografie (Digital Cartography). Přechod od subjektivních postupů (umělecké, výtvarné, estetické) na exaktní (tj. objektivně měřitelná).

[]: https://www.matfyz.cz/clanky/neocenitelny-atlas-geometrie

Související