Naučte se

Kvadratická funkce

Grafem kvadratické funkce je parabola.

Předpis

y = ax2 + bx + c;   a, b, c ∈ ℝ

parametr e určuje posun doprava nebo doleva od y
parametr c, f určuje posun nahoru nebo dolů od x

Dosazení na čtverec

y = a(x + e)^2 + f

Vrchol paraboly

V[-b/(2a), c-b /(4a)]

D(f)
H(f) a > 0 $[\frac{-b^2 + 4ac}{4a},∞)$
a < 0 $(-∞, \frac{-b^2 + 4ac}{4a}]$
Není prostá, není periodická. Obecně není ani sudá, ani lichá. Sudá pro b = 0.
Pro hodnoty a > 0 omezená zdola a pro hodnoty koeficientu a < 0 omezená shora
Monotonnost funkce Neni ani rostoucí, ani klesající.
a > 0; na intervalu $(-∞, \frac{-b}{2a})$ rostoucí a na $(\frac{-b}{2a}, ∞)$ klesající.
a < 0; na intervalu $(-∞, \frac{-b}{2a})$ klesající a na $(\frac{-b}{2a}, ∞)$ rostoucí.
Limita $\lim\limits_{x \to -∞} x^2 = -∞ $
$\lim\limits_{x \to +∞} x^2 = +∞ $
$\lim\limits_{x \to 0} x^2 = 0 $

Související