Naučte se

Každé kladné celé číslo n se dá vyjádřit jediným způsobem ve tvaru n = p1α1· p2α2 · · · pkαk, kde p1 < p2 < · · · < pk jsou prvočísla a α1, . . . , αk jsou přirozená čísla. Tento zápis se nazývá kanonickým rozkladem čísla n nebo prvočíselnou mocninnou faktorizací čísla n.

Související