Čínská věta o zbytcích

@andrea@andrea

Nejstarší zmínka o této větě je ze 3. století našeho letopočtu a napsal ji čínský matematik Sun-c' a proto se jí říká činská věta (Chinese remainder theorem).

Definice

Systém lineárních kongruencí:
x ≡ a1(mod1)
x ≡ a2(mod2)
...
x ≡ aN(modN)

kde čísla mi jsou po dvou nesoudělná, tedy gcd(mi, mj) = 1 pro všechna i, j,i !=j.

Definujme Mi=M/miM_i = M/m_i