Naučte se

Nejstarší zmínka o této větě je ze 3. století našeho letopočtu a napsal ji čínský matematik Sun-c'.

Definice

Systém lineárních kongruencí:
x ≡ a1(mod1)
x ≡ a2(mod2)
...
x ≡ aN(modN)
kde čísla mi jsou po dvou nesoudělná, tedy gcd(mi, mj) = 1 pro všechna i, j,i !=j.

Definujme Mi=M/mi


Související