Naučte se

Když čísla p a q dávají stejný zbytek po dělení číslem m, píšeme p ≡ q (mod m) a čteme „p je kongruentní s q modulo m“. To platí právě tehdy, je-li rozdíl p-q dělitelný m.

Definice

Kongruence: Nechť a, b, m ∈Z, přičemž m >1. Pokud m|(a−b), říkáme, že a je kongruentní s b modulo m a píšeme a≡b(mod m). Pokud m-(a−b), říkáme, že a není kongruentní s b modulo m a značíme a !≡ b (mod m).

Vlastnosti

Relace kongruence ≡ (mod m) představuje ekvivalenci na množinu celých čísel Z.

Související