Naučte se

Topologické uspořádání

DEFINICE: Lineární uspořádání ≺ na vrcholech grafu nazveme topologickým uspořádáním vrcholů, pokud pro každou hranu xy platí, že x ≺ y.


Věta: Pořadí, v němž DFS opouští vrcholy, je opačné topologické.

Související