Naučte se

Souvislý graf

Neorientovaný graf

Neorientovaný graf G je souvislý, jestliže v něm pro každé jeho dva vrcholy u, v ∈ V existuje cesta z u do v. Jinak je G nesouvislý.

Orientovaný graf


Související