Naučte se

Definice

Nechť m je přirozené číslo a a je celé číslo, číslo a je nesoudělné s m a ϕ: ℕ→ℕ je eulerova funkce. Potom platí aϕ(m) = 1 (mod m).

Formálně

m ∈ ℕ, a ∈ ℤ, gcd(a,m) = 1
aϕ(m) = 1 (mod m)

Související